Tag: stacje bazowe

Urząd Dzielnicy wydaje pozwolenie na budowę kolejnego masztu przy Lucerny, mimo sprzeciwu mieszkańców

Urząd Dzielnicy Wawer (Wydział Architektury i Budownictwa – WAB), mimo interwencji i sprzeciwu mieszkańców osiedli oraz ich przedstawicieli, wydał decyzję zezwalającą na budowę trzeciego już masztu telefonii komórkowej na terenie działki WSH „Fala” przy ul. Lucerny. Wawerskie osiedla interweniowały …

WIOŚ nie podejmuje się oceny wpływu na zdrowie stacji bazowych przy ul. Mrówczej i ul. Lucerny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) przekazał samorządom osiedla Sadul i Zerzeń odpowiedź w sprawie stacji bazowych telefonii komórkowej przy ul. Mrówczej i ul. Lucerny. WOŚ kieruje mieszkańców osiedli do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie oceny wpływu szkodliwości pól elektromagnetycznych emitowanych …