Archiwum dla tagu: osiedle Zerzeń

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Rada Osiedla Zerzeń o gospodarce wodno-ściekowej w Wawrze. Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zerzeń

Sprawa dotyczy m.in. odwodnienia, wód gruntowych, wód opadowych i roztopowych z terenów narażonych na podtopienia.

Przez ostatnie 10 lat Rada Osiedla Zerzeń wielokrotnie poruszała temat braku prawidłowego gospodarowania wodami i niebezpieczeństw, jakie czekają mieszkańców z tego powodu. Zwracano uwagę na …

Spotkanie na temat przebudowy Traktu Lubelskiego i Zwoleńskiej

Po sąsiedzku w osiedlu Zerzeń, w najbliższą środę 18 września o godzinie 19:00 w Domu Parafialnym w Zerzniu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy ulic Trakt Lubelski i Zwoleńska. Spotkanie prowadzić będzie Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w pasie drogowym …