Archiwum dla tagu: osiedle Las

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Ulica Nowozabielska – kropla w morzu potrzeb Wawra

Już za pół roku, między innymi mieszkańcy osiedla Sadul, powinni mieć do dyspozycji nową drogę do centrum miasta omijającą zakorkowany Wał Miedzeszyński. Będzie to ulica Nowozabielska w Osiedlu Las. Mieszkańcy Wawra, dzielnicy niedomagającej w zakresie infrastruktury komunalnej, wyczekują takich inwestycji …

Rada Osiedla Zerzeń o gospodarce wodno-ściekowej w Wawrze. Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zerzeń

Sprawa dotyczy m.in. odwodnienia, wód gruntowych, wód opadowych i roztopowych z terenów narażonych na podtopienia.

Przez ostatnie 10 lat Rada Osiedla Zerzeń wielokrotnie poruszała temat braku prawidłowego gospodarowania wodami i niebezpieczeństw, jakie czekają mieszkańców z tego powodu. Zwracano uwagę na …

Odpowiedź w sprawie kontenerów

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie rozstawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe w osiedlu Sadul na zapytanie o którym pisaliśmy we wpisie Pytamy jeszcze raz o kontenery. Nasuwa się na myśl tylko jedno pytanie… W jaki sposób potrzeby mieszkańców Osiedla Sadul różnią …