Archiwum dla tagu: interpelacja

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2010-2014 – interpelacje.

Dokonaliśmy wstępnej analizy aktywności obecnych radnych dzielnicy Wawer na podstawie ich interpelacji. Wyjaśniamy w tym miejscu, że zgodnie z definicją interpelacja radnego to: przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać

Składamy kolejne interpelacje: w sprawie poszerzenia mostu i budowy ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny oraz w sprawie skrzyżowania Węglarska/Lebiodowa

Na poniedziałkowy posiedzeniu Rady Osiedla Sadul podjęliśmy uchwały związane ze zgłoszeniem kolejnych interpelacji. Interpelacje dotyczą takich spraw osiedla Sadul jak: poszerzenie mostu na kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Węglarskiej i Lebiodowej oraz stan przygotowań …

Co dalej z istniejącą kanalizacją na naszym osiedlu?

Część naszego osiedla korzysta z istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków znajdującej się na naszym osiedlu. Po oczyszczeniu ścieki te lądują w Kanale Zagoździańskim. Istniejąca sieć kanalizacyjna zbudowana została za pieniądze mieszkańców osiedla poprzez tzw. komitety społeczne. …

Smutna odpowiedź w sprawie Mydlarskiej

Smutna jest odpowiedź Zastępcy Burmistrza dzielnicy Wawer Adama Godusławskiego na interpelację Rady Osiedla Sadul w sprawie budowy przedłużenia ulicy Mydlarskiej. Smutna bowiem od 4 lat mieszkańcy słyszą to samo… nie ma pieniędzy na wykup gruntów a Wydział Infrastruktury będzie starał …

Piszemy w sprawie placu zabaw

Zatroskani przyszłością placu zabaw przy Gajowej oraz w związku z uzyskaniem informacji o jego rychłej likwidacji (patrz wpis z dnia 11.01.2013), napisaliśmy pismo/interpelację do Pani Burmistrz dzielnicy Wawer. Mamy nadzieję że odpowiedź będzie szybka oraz pozytywna tzn. że Sadul …

Kto może być w Zarządzie Osiedla ?

Statut wawerskich osiedli przewiduje zarówno Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (lub Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Rady Osiedla, jak i dodatkowo Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (lub Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Zarządu Osiedla. Trochę dużo tych stanowisk i tytułów jak na 9-cio osobową radę. Ponadto statut osiedla …

Pierwsza interpelacja wraz z odpowiedzią

W sekcji Interpelacje można przeczytać pierwszą interpelację z inicjatywy p. Bernarda Wojciechowskiego wraz z odpowiedzią p. burmistrz Jolanty Koczorowskiej w sprawie terminu spotkania p. burmistrz z mieszkańcami osiedla Sadul, wsparcia organizacji spotkania wigilijnego oraz środków budżetowych przeznaczonych na rady osiedla …