Archiwum dla tagu: bezpieczeństwo

Odbyła się debata o bezpieczeństwie w osiedlu

W dniu 24.11.2016 na Komisariacie Policji Warszawa-Wawer obyła się debata o bezpieczeństwie w osiedlu Sadul. Udział wzięli przedstawiciele Policji, Lasów Miejskich w Warszawie, Straży Miejskiej, wawerskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, samorządu osiedlowego i Zarządu Dzielnicy Wawer oraz mieszkańcy osiedla …

Czy ulica Lucerny jest już bezpieczna?

W grudniu 2015 roku zakończono ślimaczącą się budowę czterech azyli dla pieszych w ulicy Lucerny. Azyle to pomysł Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) na poprawienie bezpieczeństwa w tej ulicy w miejsce działającej (a może raczej właśnie niedziałającej?) miejscowo sygnalizacji …

Potrzebne przejście dla pieszych na Mrówczej przy Paczkowskiej

Pismem z dnia 24 marca 2014 roku Zarząd Osiedla Sadul zwrócił się z prośbą do Zarządu Dzielnicy Wawer o budowę brakującego przejścia dla pieszych w ulicy Mrówczej na wysokości ulicy Paczkowskiej.

Zgodnie z informacją od mieszkańców naszego osiedla, przed modernizacją …

Kontakty do Policji i Straży Miejskiej w dzielnicy Wawer

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi kontaktami do właściwych miejscowo funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Wawer

Zarząd Dzielnicy Wawer zaprasza na otwartą debatę z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Wawer, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej „O Bezpieczeństwie  Dzielnicy”, która odbędzie się w czwartek, 6 czerwca 2013 roku o godz. 18.00 w Centrum Zdrowia Dziecka al. Dzieci …

Bezpieczeństwo na „sadulskiej” części ulicy Mrówczej

Na posiedzeniu Rady Osiedla Sadul w dniu 04.02.2013 duża grupa mieszkańców ulicy Mrówczej poprosiła nas o pomoc w walce o bezpieczeństwo na „sadulskiej” części ulicy Mrówczej. Wystosowaliśmy wtedy pismo do Pana burmistrza Adama Godusławskiego o poniższej treści. Do dzisiaj nie …