Uchwalenie MPZP Sadul po raz kolejny odłożone w czasie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Sadul miał być uchwalony na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 1 marca br. Został jednak ostatecznie zdjęty z porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy. Wczesniej bowiem, na posiedzeniu tej komisji w dniu 22 lutego br. jeden z mieszkańców Warszawy, były miejski radny, złożył 38 uwag prawnych do tego planu i radni obecni na komisji poprosili tu o dodatkowe wyjaśnienia. Kwestie te wyjaśnia Biuro Architektury i Planowania Urzędu m.st. Warszawy. Na dniach odpowiedzi na wszystkie te pytania powinny wrócić do Komisji Ładu Przestrzennego. W odpowiedziach tych, jak się dowiedziałem, będzie jedna niewielka autopoprawka do planu, która merytorycznie w zasadzie nic nie zmienia.

Uchwalenie MPZP Sadul nie będzie jednak jeszcze przedmiotem obrad w ramach sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.03. Konkretnych terminów, czy to posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w tej sprawie, czy to sesji Rady m.st. Warszawy z punktem dotyczącym uchwalenia tego planu miejscowego, nikt nie jest w stanie podać.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *