Archiwum dla tagu: środki finansowe

Odpowiedź z ZGN-u w sprawie kosztów energii

Otrzymaliśmy odpowiedź z ZGN-u z dnia 29.03.2013 w sprawie dużych kosztów energii elektrycznej.  Niestety abonament (czyli koszty stałe) jest drogi bo to aż 63,24zł i dodatkowo przez kilka miesięcy zimowych płacimy więcej z uwagi na konieczność dogrzewania pomieszczeń. Minimalne …

Notatka ze spotkania z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych

We wtorek 22.01.2013 o godz. 17:00, w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, odbyło się spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli Wawra. Obecni byli przedstawiciele wszystkich 11 rad. Spotkaniu przewodniczył Pan Norbert Szczepański, przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer. Udział wzięło także kilku radnych …

Mikroskopijne środki na działalność rad osiedli w 2013 roku

W załączniku do budżetu dzielnicy Wawer na 2013 rok oraz w zmianach do niego, przeznaczono na obsługę wszystkich osiedli w dzielnicy Wawer kwotę 6000 zł na cały rok. Wynika z tego, że na każdą radę osiedla przypadnie na obsługę ok. …