Archiwum dla tagu: Roli

Czekamy na korektę szkolnych obwodów

O konieczności korekty obwodów szkolnych dla części naszego osiedla pisałem we wpisie: Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu. W piśmie z dnia 27.07.2016 roku, będącym odpowiedzią na moją interpelację w tej sprawie otrzymałem konkretną informację, …

Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu

Ulice Edmunda Jankowskiego oraz Sumaków w osiedlu Sadul są błędnie przyporządkowane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 oraz Gimnazjum nr 103 przy ul. Alpejskej 16.

Ulica Maksymiliana Roli w osiedlu Sadul nie ma żadnego przyporządkowania …

MPWiK odpowiada w sprawie kanalizacji na terenie osiedla Sadul

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) poinformowało osiedle Sadul pismem z 27.08.2014, że prowadzone są prace zmierzające do udostępnienia sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul w 2015 roku. Jednak – zaznacza MPWiK – realizacja budowy uzależniona jest od wielu spraw. …

Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Mydlarskiej, Jankowskiego, Sumaków i Roli zgłoszona do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).

Na podstawie pisma Zarządu Osiedla Sadul z dnia 08.10.2013 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer zgłosił za pośrednictwem Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego MPWiK S.A. budowę kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków i Roli – patrz pismo

Dzielnica nie pomoże mieszkańcom Mydlarskiej

Dzielnica nie potrafi pomóc mieszkańcom z ulicy Mydlarskiej, róg ul. Jankowskiego, Sumaków i Roli.  Dzielnica nie planuje nowej nawierzchni na tym odcinku nawet w wieloletniej prognozie finansowej. Czytaj pismo od Zarządu Dzielnicy Wawer z 13 maja 2013r.…

Po posiedzeniu RO Sadul w dniu 05.03.2013

Zmuszeni aktualną treścią statutu osiedla Sadul i naciskami ze strony Urzędu Dzielnicy Wawer wybraliśmy Zarząd Osiedla Sadul w składzie:

Piotr Rybarczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Rafał Czerwonka – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Andrzej Komorowski – Sekretarz Zarządu Osiedla

Uchwały nr 8/2013 …