Archiwum dla tagu: Lebiodowa

Czy mostek na Lebiodowej wytrzyma?

Osiedle Sadul połączone jest z osiedlem Zerzeń między innymi poprzez mostek nad Kanałem Zagoździańskim w ciągu ulicy Lebiodowej. Lebiodowa ciągnie się od Węglarskiej aż do Traktu Lubelskiego. W ulicy Lebiodowej trwa budowa sieci kanalizacyjnej i nie jest ona przejezdna od …

Na Węglarskiej ciągle niebezpiecznie

Sprawa bezpieczeństwa w ulicy Węglarskiej jest ciągle aktualna. A może nawet bardziej aktualna niż kiedykolwiek. W ostatnim czasie sprawa ta nabrała bowiem jeszcze większego znaczenia (jeśli w ogóle jeszcze większego znaczenia mogła nabrać) wskutek ropoczęcia robót związanych z budową kanalizacji …

Pozamiatane na skrzyżowaniu Lebiodowej i Węglarskiej?

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 26.09.2014 na naszą interpelację  w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Lebiodowej i Węglarskiej. Od dłuższego czasu na tym skrzyżowaniu fruwają kamienie i gruz bowiem pobocze tego wąskiego skrzyżowania usypane jest właśnie „czym popadnie”. Na tym …

Składamy kolejne interpelacje: w sprawie poszerzenia mostu i budowy ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny oraz w sprawie skrzyżowania Węglarska/Lebiodowa

Na poniedziałkowy posiedzeniu Rady Osiedla Sadul podjęliśmy uchwały związane ze zgłoszeniem kolejnych interpelacji. Interpelacje dotyczą takich spraw osiedla Sadul jak: poszerzenie mostu na kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Węglarskiej i Lebiodowej oraz stan przygotowań …

Prywatna działka oświetlona miejskimi latarniami?

Najprawdopodobniej jedna z prywatnych działek w osiedlu Sadul oświetlona jest trzema latarniami miejskimi. Zgodzicie się Państwo z nami, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo my wszyscy za to oświetlenie płacimy i jednocześnie nie możemy się doprosić oświetlenia niektórych …

Rozwiązanie problemu kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul?

Warszawa, wrzesień 2013
ROZWIĄZANIE PROBLEMU KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI W OSIEDLU SADUL.
Termin realizacji: 2015

LICZBA PODMIOTÓW /GOSPODARSTW PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI – OK. 540 / dane z 2011 r /
LICZBA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI ODBIORU ŚCIEKÓW: 2400…