Na Węglarskiej ciągle niebezpiecznie

Sprawa bezpieczeństwa w ulicy Węglarskiej jest ciągle aktualna. A może nawet bardziej aktualna niż kiedykolwiek. W ostatnim czasie sprawa ta nabrała bowiem jeszcze większego znaczenia (jeśli w ogóle jeszcze większego znaczenia mogła nabrać) wskutek ropoczęcia robót związanych z budową kanalizacji w ulicy Mydlarskiej. Otóż duża część ruchu samochodowego przeniosła się właśnie na równoległą Węglarską. Kierowcy skręcają zatem, jadąc od Lucerny, w Węglarską by potem Snopową wrócić z powrotem do Mydlarskiej.

A Węglarska, jak wiadomo, jest ulicą bardzo wąską gdzie nie ma chodnika, a na niektórych jej odcinkach nie ma nawet pobocza, gdzie piesi mogliby uciec z jezdni przed nadjeżdżającymi samochodami.

Mieszkańcy dostali obietnicę instalacji progów zwalniających, ale i tak dla pewności przegłosowali takie progi w ramach II edycji budżetu partycypacyjnego (na 2016 rok). W przyszłym roku progi spowalniające ruch w ulicy Węglarskiej za kwotę 8 tys. zł. zostaną zatem zainstalowane. To jednak nie wystarczy. Kierowcy trochę zwolnią, ale piesi i tak nie będą mieli gdzie się podziać wzdłuż Węglarskiej. Chodnik jest niezbędny. Pisałem o tym we wpisie z kwietnia br.  pt: „Mają być progi na Węglarskiej. Cisza w sprawie chodnika„. We wpisie tym wspominałem o moim pismie z dnia 21.04.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację w zakresie związanym właśnie z chodnikiem. Do dzisiaj nie doczekałem się odpowiedzi na to pismo. Kilkukrotnie prosiłem ustnie o udzielenie mi odpowiedzi, a dzisiaj poprosiłem o to ponownie w formie pisemnej.

Jako dodatkową cegiełkę zwiazaną z poprawieniem bezpieczeństwa w ulicy Węglarskiej dorzuciłem, po podpowiedzi jednego z mieszkańców, interpelację w sprawie ustanowienia strefy zamieszkania na całej Węglarskiej tj. na odcinku od ul. Lebiodowej do ul. Lucerny, poprzez oznakowanie tej ulicy znakami D-40 („strefa zamieszkania”) oraz D-41 („koniec strefy zamieszkania”), do czasu budowy progów zwalniających oraz chodnika w tej ulicy.  Oczywiście nie byłoby to decelowe rozwiązanie. Tak jak napisałem, prawdziwy chodnik wzdłuż tej ulicy jest niezbędny i nigdy nie powinniśmy tego odpuszczać.

Za Wikipedią strefa zamieszkania to strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami(kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

Zapraszam do śledzenia podstrony internetowej na temat bezpieczeństwa w ulicy Węglarskiej.

17 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *