Czekamy na dobrą wodę do picia. A może studnia oligoceńska?

Jest kilka pozytywnych faktów, które mogą w najbliższym czasie poprawić jakoś wody do picia w naszych kranach.

Przede wszystkim trwa obecnie budowa nowego wodociągu w ulicy Mydlarskiej tj. na takim samym odcinku na jakim budowana jest kanalizacja. Inwestycja ta wyskoczyła nagle bowiem przed budową kanalizacji nikt nie zamierzał jej przeprowadzać. Podczas budowy kanalizacji okazało się jednak, że odkopywany co jakiś czas wodociąg jest w tragicznym stanie. Jest brudny, pordzewiały,  bardzo mocno przeciekający i dodatkowo co chwila obsuwa się i rozłącza podczas prowadzenia wykopów pod kanalizację. Słusznie zdecydowano, że przy okazji zniszczenia nawierzchni Mydlarskiej pod budowę kanalizacji warto w tym miejscu wymienić również kilkudziesięcioletni wodociąg na nowy. Wykonuje to również firma Inkop przy pomocy swojego podwykowawcy. Termin realizacji do końca maja br.

Budowa wodociągu w ul. Mydlarskiej (15.04.2016)

Budowa wodociągu w ul. Mydlarskiej (15.04.2016)

Rury z żeliwa sferoidalnego używane do budowy wodociągu

Rury z żeliwa sferoidalnego używane do budowy wodociągu

Oprócz tego jeszcze w tym roku mają być wykonane dodatkowe inwestycje na terenie naszego osiedla. Będzie to przede wszystkim złączenie wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej na odcinku od Kwidzyńskiej 34a do Kwidzyńskiej 40 oraz złączenie wodociągu w ulicy Osadniczej na odcinku do Gajowej. Także w tym roku, ale to już raczej jako dostarczenie wody do dodatkowych odbiorców, realizowana będzie budowa wodociągu w ulicy odchodzącej od ulicy Mydlarskiej do posesji Mydlarska 17B do Mydlarska 17L.

Dodatkowo w ramach przeprowadzonej analizy przez MPWiK wyspecyfikowano dodatkowe inwestycje, które powinny wpłynąć na poprawę jakości wody w osiedlu. Do 2018 roku powinno być wybudowane złączenie wodociągu w ulicy Osadniczej na odcinku do ulicy Mieleckiej, oraz brakujący wodociąg w ulicy Snopowej.

O takich deklaracjach spółki MPWiK można się dowiedzieć z pisma MPWiK z dnia 16.04.2016, będącego odpowiedzią na Interpelację nr 11(100)/2016 z 9 marca 2016 roku. Z pisma tego można również dowiedzieć się, iż w ciągu jednego roku wpłynęło do MPWiK 50 reklamacji dotyczących jakości wody w naszym osiedlu. I tu brawo dla Państwa za zgłaszanie tych reklamacji – jeśli tego byśmy nie robili to byłoby trudniej te poszczególne inwestycje wywalczyć. Uznanie za konsekwencję zgłaszania reklamacji należą się przede wszystkim jednemu odbiorcy z naszego osiedla, który zgłosił sposród tych 50-ciu aż 32 reklamacje, o czym w piśmie wspomina MPWiK. Miejmy nadzieję, że planowane inwestycje nastąpią stosunkowo szybko i że pozwoli to wyeliminować problem jakości wody w naszym osiedlu.

Niezależnie od tego w Interpelacji nr 24(113)/2016 z 13.04.2016, w związku z notorycznymi przekroczeniami parametrów jakościowych wody pitnej pobieranej z wodociągu MPWiK na terenie osiedla Sadul oraz w związku z brakiem zastępczych źródeł wody w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych i losowych na dużym obszarze dzielnicy Wawer zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań związanych z budową ogólnodostępnej studni oligoceńskiej w osiedlu Sadul lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

W dzielnicy Wawer, która jest największą dzielnicą m.st. Warszawy funkcjonuje tylko jedna studnia oligoceńska przy ul. Króla Maciusia. Duża liczba mieszkańców pozostaje zatem bez zapewnienia alternatywnego ujęcia wody pitnej, w szczególności na wypadek zdarzeń o charakterze katastrofalnym. Źródła oligoceńskie, nazywane „skarbem podarowanym przez naturę Warszawie”, są jedyną rezerwą wody zastępczej na wypadek zdarzeń losowych i nie jest akceptowalny brak takich dodatkowych ujęć wody na terenie dzielnicy Wawer. Dostęp do wód oligoceńskich jest tym bardziej istotny w miejscach gdzie w dalszym ciągu nie jest dostępna sieć wodociągowa oraz w miejscach gdzie parametry wody w istniejących wodociągach przekraczają normy jakościowe, tak jak ma to miejsce w osiedlu Sadul.

9 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *