Archiwum dla tagu: Wydział Ochrony Środowiska

Usunięcie obumarłych topoli przy ul. Lucerny

W sprawie usunięcia obumarłych drzew przy ulicy Lucerny , w tym 4 topoli przy Lucerny 106 otrzymaliśmy pismo z Wydziału Ochrony Środowiska:

Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2013 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w …

Wniosek do Dzielnicy w sprawie usunięcia zarośli na ulicach Sadula

Rada Osiedla Sadul zwróciła się do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z następującym wnioskiem:

WNIOSEK

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców osiedla, Rada Osiedla Sadul zwraca się z prośbą o pilne usunięcie zarośli (krzewów, gałęzi) z pasów drogowych …

Pytamy jeszcze raz o kontenery

Do: Pani Magdalena Rokicka, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer

Dot.: kontenerów na odpady

Szanowna Pani!

W lutym br. Rada Osiedla Sadul zwracała się do Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer z prośbą o ustawienie kontenerów wielkogabarytowych w marcu 2013.