Archiwum dla tagu: kontenery

Odpowiedź w sprawie kontenerów

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie rozstawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe w osiedlu Sadul na zapytanie o którym pisaliśmy we wpisie Pytamy jeszcze raz o kontenery. Nasuwa się na myśl tylko jedno pytanie… W jaki sposób potrzeby mieszkańców Osiedla Sadul różnią …

Pytamy jeszcze raz o kontenery

Do: Pani Magdalena Rokicka, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer

Dot.: kontenerów na odpady

Szanowna Pani!

W lutym br. Rada Osiedla Sadul zwracała się do Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer z prośbą o ustawienie kontenerów wielkogabarytowych w marcu 2013.

Kontenery na śmieci wielkogabarytowe

Zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer o ustawienie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe na terenie osiedla Sadul. Poniżej znajduje się treść naszego pisma:

Do: Pani Magdalena Rokicka, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer

Dot.: postawienia kontenerów na