Według Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 102, 04-713 Warszawa, zgodnie z ewidencją gruntów, nieruchomość (działka)  położona przy ul. Paczkowskiej, oznaczona jako działka ewid. nr 63/78 z obrębu 3-11-33, nie ma ustalonego …