Tag: rada osiedla

Kto może być w Zarządzie Osiedla ?

Statut wawerskich osiedli przewiduje zarówno Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (lub Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Rady Osiedla, jak i dodatkowo Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego (lub Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Zarządu Osiedla. Trochę dużo tych stanowisk i tytułów jak na 9-cio osobową radę. Ponadto statut osiedla …

Po pierwszym posiedzeniu Rady

Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Sadul już za nami. Przede wszystkim wybraliśmy Przewodniczącego Rady p. Bernarda Wojciechowskiego, Wiceprzewodniczących Rady p. Rafała Czerwonkę oraz Piotra Rybarczyka oraz Sekretarza Rady p. Edytę Kostrzewę.

Ponadto dokonaliśmy powołania trzech komisji problemowych: Komisji Infrastruktury, Komisji Informacyjnej …