W dniu wczorajszym uzyskaliśmy informację z wawerskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (informacja od p. Jabłońskiego od terenów zielonych), że znalazł się właściciel działki przy ulicy Gajowej, na której znajduje się obecnie plac zabaw i wygrał sprawę w sądzie o odzyskanie tego …