Dalszy ciąg w sprawie ulicy Mydlarskiej

Otrzymaliśmy odpowiedź na Interpelację nr 3 w sprawie ulicy Mydlarskiej (wszystkie dokumenty w zakładce Interpelacje).  W ramach odpowiedzi otrzymaliśmy dokumenty związane z pozwoleniem na budowę osiedla przy dzisiejszych ulicach Jankowskiego i Sumaków a więc na wysokości brakującego odcinka ulicy Mydlarskiej.

Okazuje się, że załącznik nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy nr 995/06 stanowiący „Wynik analizy zagospodarowania terenu” mówi wprost, iż  „teren planowanej inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Mydlarskiej (dawnej ul. Antenowej)”. Niestety, magister inżynier architekt Mirosław Startek, który sporządzał tą analizę mylił się wpisując takie stwierdzenie do przedmiotowego dokumentu. Teren inwestycji nigdy nie miał bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, tak jak do dzisiaj nie ma powstałe w tym miejscu osiedle. Na tym odcinku ulicy Mydlarskiej nie ma drogi publicznej a są tylko prywatne działki, które Pani Burmistrz w odpowiedzi na naszą interpelację nazywa drogą wewnętrzną. Pod dokumentem podpisany jest Leszek Ostaszewski, główny specjalista w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta  w Dzielnicy Wawer.

Na jakiej podstawie ustalono iż teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej?

W samej Decyzji o warunkach zabudowy nr 995/06 czytamy iż obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji zrealizowana będzie za pośrednictwem ul. Mydlarskiej, zgodnie z pismem Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer; znak WIR/P/5544-1/3560/505/06; z dnia 25.09.2006 r. Cyt. „Na lokalizację dwóch zjazdów w ul. Mydlarską należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Czy takie zezwolenie zostało uzyskane i od kogo skoro na tym odcinku jest tylko teren prywatny? Czy Urząd Dzielnicy sprawdził iż takie zezwolenie zostało uzyskane?

Badamy sprawę dalej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *