Prokuratura odrzuca zażalenie

We wpisie Prokuratura umarza postępowanie w sprawie zabudowy wielorodzinnej informowałem Państwa o otrzymaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych przy wydawaniu decyzji dotyczących zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Sadul. Odwołałem się od tej decyzji składając zażalenie z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Niestety, prokuratura odmówiła przyjęcia mojego zażalenia do rozpoznania wydając zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia z dnia 18 maja 2017 roku. Nie z powodów merytorycznych, ale z uwagi na to, że według prokuratury uprawnienie do składania takiego zażalenia ma tylko osoba bezpośrednio pokrzywdzona, a mnie za taką nie uznaje. Zadziwiające jest to, że nie przysługuje mi możliwość złożenia takiego zawiadomienia, biorąc pod uwagę fakt, że to ja dokonywałem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, oraz że jako radny reprezentuję interes mieszkańców.

W obiegu jest jeszcze zażalenie mieszkańca, który był stroną w postępowaniach administracyjnych,  i w związku z tym jest osobą bezpośrednio pokrzywdzoną. W zależności od sposobu rozpatrzenia tego zażalenia będę decydował o dalszych działaniach w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *