Wcisną 6 segmentów na działkę przy Mydlarskiej?

W przeciągu kilku ostatnich dni zniknął z powierzchni ziemi budynek przy Mydlarskiej 52. Dla działki, na której stał wydano w zeszłym roku dwie decyzje o warunkach zabudowy.

Pierwsza decyzja o warunkach zabudowy, z 25 lipca 2016 roku, przewiduje tu budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z następującymi parametrami:
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 0,30,
– minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 35%
– szerokość elewacji frontowej – do 12 metrów
– wysokość zabudowy – do 12 metrów
– linia zabudowy – 11 metrów od Mydlarskiej

O kopię drugiej decyzji o warunkach zabudowy, z 20 grudnia 2016 roku dopiero poprosiłem. Domyślam się, na podstawie ogłoszeń w internecie o sprzedaży działki, iż dotyczy ona już nie czterech, a sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z tymi samymi warunkami co powyżej.

Sześć segmentów na takiej działce to już jest jednak przesada. Cztery czy sześć, wydawać by się mogło, że to nieduża różnica, ale jednak w praktyce będzie jeszcze bardziej wąsko i ciasno, a samochody już całkiem zastawią Mydlarską, która i tak mocno już jest samochodami obstawiona. Nie mam nic przeciwko segmentom, ale w tym przypadku segmenty zastąpią istniejącą tu wcześniej zabudowę jednorodzinną. A to już będzie duża zmiana w zagospodarowaniu działki (szczególnie przy 6-ciu segmentach) i z pewnością będzie zmianą odczuwalną dla bezpośrednich sąsiadów tej nieruchomości i dla całego osiedla.

Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy Mydlarskiej 52 w dniu 07.06.2017

Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy Mydlarskiej 52 w dniu 07.06.2017

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *