Nowe stawki opłat za odbiór śmieci

Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Stawki opłat za odbiór odpadów ustaliła Rada m.st. Warszawy uchwałą LI/1497/2013. Jak głosowali w tej sprawie radni stolicy można zobaczyć tutaj lub poniżej. Stawki opłat od domku to 89 zł miesięcznie.   Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmiecie. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy wyłonione przez Urząd m.st. Warszawy. Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy powinno nastąpić na piśmie, zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz zostać podpisane własnoręcznie przez upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy odbierającej dotąd śmieci z danej nieruchomości. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 marca 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci, jaki należy uregulować, będzie rachunek za czerwiec 2013 r. Więcej informacji na temat wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl  oraz pod numerem telefonu 800–70–70–47.

Wyniki głosowania z LI sesji Rady m.st. Warszawy 7 marca 2013 r.

Uchwała nr LI/1497/2013 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (druk nr 1679) – w tym punkcie na wniosek grupy radnych zostało przeprowadzone głosowanie imienne Radni głosowali następująco: Za: 32 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0.

1. Michał Bitner – za 2. Izabela Chmielewska – za 3. Adam Cieciura – przeciw 4. Zbigniew Cierpisz – przeciw 5. Jacek Cieślikowski – przeciw 6. Michał Czaykowski – za 7. Magdalena Czerwosz – za 8. Rafał Dorosiński – przeciw

9. Zbigniew Dubiel – za

10. Michał Dworczyk – przeciw

11. Dariusz Figura – przeciw

12. Aleksandra Gajewska – za

13. Andrzej Golimont – przeciw

14. Michał Grodzki – przeciw

15. Jolanta Gruszka – za

16. Marcin Hoffman – za

17. Agnieszka Jakowicka – za

18. Lech Jaworski – za

19. Marta Jezierska – za

20. Olga Johann – przeciw

21. Piotr Kalbarczyk – za

22. Jarosław Krajewski – przeciw

23. Andrzej Kropiwnicki – przeciw

24. Mieczysław Król – przeciw

25. Paweł Lech – za

26. Krystian Legierski – przeciw

27. Dorota Lutomirska – za

28. Maria Łukaszewicz – za

29. Maciej Maciejowski – przeciw

30. Jarosława Maćkowiak – przeciw

31. Agnieszka Makles – za

32. Ewa Malinowska-Grupińska – za

33. Waldemar Marszałek – przeciw

34. Ewa Masny – za

35. Piotr Mazurek – za

36. Andrzej Melak – przeciw

37. Anna Nehrebecka-Byczewska – za

38. Anna Pabisiak – za

39. Paulina Piechna – Więckiewicz – przeciw 40. Mariola Rabczon – za 41. Marcin Rzońca – nieobecny42. Michał Serzycki – przeciw 43. Aleksandra Sheybal-Rostek – za 44. Tomasz Sybilski – przeciw 45. Jarosław Szostakowski – za 46. Maria Szreder – za

47. Piotr Szyszko – przeciw

48. Zofia Trębicka – za

49. Alicja Tysiąc – przeciw

50. Maciej Wąsik – przeciw

51. Sebastian Wierzbicki – przeciw

52. Joanna Wiśniewska-Najgebauer – za

53. Iwona Wujastyk – za

54. Maciej Wyszyński – za

55. Małgorzata Zakrzewska – za

56. Dorota Zbińkowska – za

57. Tomasz Zdzikot – przeciw

58. Alicja Żebrowska – przeciw

59. Bogdan Żuber – przeciw

60. Małgorzata Żuber-Zielicz – za

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *