MSM ZWAR próbuje zasiedzieć działkę z oczyszczalnią ścieków

W osiedlu Sadul mamy bardzo mało działek, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa i na których możliwe byłoby zlokalizowanie funkcji publicznych. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZWAR jedną z niewielu takich działek próbuje właśnie w osiedlu Sadul odebrać miastu. Chodzi o próbę zasiedzenia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie działki 67/2 z obrębu 3-11-32, tj. działki, na której zlokalizowana jest niedziałająca już lokalna oczyszczalnia ścieków. Kilka dni temu miałem okazję zeznawać w charakterze świadka w tej sprawie (sygnatura akt I Ns 1346/12).

Działka 67/2 z obrębu 3-11-32

Muszę przyznać, że dziwi mnie taka perfidna próba zasiedzenia tej działki przez spółdzielnię ZWAR. Działka została przecież skomunalizowana decyzją Wojewody z dnia 13.06.1994 i została przekazana na własność gminy. Działka ma także uregulowaną księgę wieczystą, gdzie jako właściciel figuruje m.st. Warszawa. Spółdzielnia ZWAR wpłacała miastu kwoty wynikające z bezumownego korzystania z tej działki, co stanowiło niejako potwierdzenie przez spółdzielnię tego, iż to miasto jest właścicielem działki. A tu nagle wniosek do sądu o zasiedzenie.

Do zasiedzenia może dojść, gdy formalny właściciel nie interesuje się rzeczą, zaginął lub nie wiadomo już kto nim jest, a osoba która korzysta z rzeczy traktuje ją jak swoją własność. Jednocześnie z zasiedzeniem możemy mieć do czynienia jedynie wtedy gdy jest się posiadaczem samoistnym takiej nieruchomości, a nie posiadaczem zależnym. Posiadacz samoistny to taki, który faktycznie nieruchomością włada tak jak właściciel, a posiadacz zależy to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawa lub mający inne prawo, z którym łaczy się określone władztwo nad rzeczą. W tym przypadku jest tak, że Spółdzielnia ZWAR była jedynie użytkownikiem tej działki, jak i zresztą również jedynie użytkownikiem samej oczyszczalni ścieków i części kanalizacji sanitarnej. Miasto Warszawa wielokrotnie występowało do spółdzielni ZWAR o podpisanie czasowej umowy dzierżawy, nawet poprzez sądową próbę ugody odnośnie zawarcia takiej umowy. Spółdzielnia ZWAR stwierdziła jednak, że mimo wszystko spróbuje działkę zasiedzieć. Zdecyduje sąd.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *