Odpowiedź na petycję o przywrócenie ładu przestrzennego w osiedlu Sadul

Zarząd Dzielnicy Wawer odpowiedział na petycję mieszkańców w sprawie naprawy i przywrócenia ładu przestrzennego w osiedlu Sadul, o której pisałem w wpisie: Protest i petycja mieszkańców osiedla Sadul w sprawie zabudowy wielorodzinnej. Dobrego komentarza do tej odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Pomećko, mieszkaniec osiedla Sadul:

Szanowni Państwo,

Doczekaliśmy się wreszcie odpowiedzi (po dwóch miesiącach oczekiwania) od Zarządu Dzielnicy Wawer na naszą Petycję odczytaną na Radzie Dzielnicy 19 października br. i złożoną kilka dni później w Urzędzie Dzielnicy.
Według Zarządu Dzielnicy wszystko co dzieje się z planowaniem przestrzennym na terenie dzielnicy Wawer, a w szczególności na osiedlu Sadul jest całkowicie zgodne z prawem i urzędniczymi procedurami.  Oczywiście według Zarządu Dzielnicy podnoszona w naszej petycji, jako zasadniczy temat, budowa ogromnych bloków wśród zabudowy jednorodzinnej, które wypełniają prawie całą działkę stanowi kontynuację funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Wszystko jest również według Zarządu Dzielnicy w porządku, jeśli bloki te powstają na terenach, które w zaopiniowanym projekcie planu miejscowego przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną.  Dla poprawy komfortu komunikacyjnego w osiedlu Sadul Zarząd Dzielnicy uszczęśliwi nas przedłużeniem ulicy Mydlarskiej do Zwoleńskiej. Na pewno ruch samochodowy na Mirtowej, jako ulicy tranzytowej wzrośnie wówczas kilkukrotnie. W konkluzji wypada tylko zapytać dlaczego narzekamy, jeśli wszystko jest w idealnym porządku.

W załączeniu treść naszej petycji i odpowiedź Zarządu Dzielnicy, którą oczywiście wypada rozpowszechnić wśród mieszkańców naszego osiedla, aby wiedzieli na kogo mają głosować w kolejnych wyborach.

Z pozdrowieniami

Grzegorz Pomećko

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *