Rada Dzielnicy rozszerza sprzedaż alkoholu w Wawrze na XXXI sesji.

Od 12 marca 2013 zwiększa się zakres sprzedaży alkoholu w Wawrze dzięki Radzie i Zarządowi Dzielnicy. Rada składa się z 23 radnych, Zarząd z 3 burmistrzów. Głosowanie „za” oznacza zgodę na zwiększenie zakresu sprzedaży alkoholu; „przeciw” oznacza brak zgody na takie zwiększenie; „wstrzymał się” oznacza to, co oznacza. Reszta jest milczeniem. Hamletyzowanie pojawiło się w obu kółkach samorządowych pod nazwą PO i PiS, bynajmniej nie pod wpływem alkoholu. Wszyscy byli trzeźwi i wiedziała prawica, co czyni lewica. Głosy „sprzeciwu” to dwóch radnych pod szyldem prawa i sprawiedliwości oraz jeden bez szyldu. Głosy „za” pochodzą z platformy pod wodzą Leszka Baraniewskiego oraz z inicjatywy wawerskiej (WIS), w której rej wodzi Zdzisław Gójski. Sam nie był obecny w czasie głosowania, ale reszta WIS-u wsparła ekipę Leszka Baraniewskiego. Czy go kijem, czy go pałką, wydaje się, że w marcu żadna konfiguracja nie powstrzymałaby zwiększenia zakresu sprzedaży alkoholu, mimo że w lutym ta sama rada odrzuciła projekt uchwały o zwiększeniu tej sprzedaży. Nie wiadomo, dlaczego, bo w marcowym uzasadnieniu uchwały są argumenty z lutego, tzn. „dynamika rozwoju dzielnicy” i nic poza tym. Wawer jest zacofany pod względem infrastruktury, jednak sprzedaż alkoholu nie pomoże w nadrobieniu zaległości, bo z alkoholu nie można finansować infrastruktury. Nie pozwala na to ustawa. Tzw. „korkowe” (środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) mogą być użyte zgodnie z ustawą tylko na przeciwdziałanie alkoholizmowi. I tak koło się zamyka. Projekt uchwały przedłożył Radzie Zarząd. Opinię pozytywną wydała też Komisja Społeczna Rady, która działa na rzecz wychowania w trzeźwości. Radna przewodnicząca Komisji przyznała, że jest w tym obłuda, no i że tak już jest. Rada i Zarząd nie potrafiły wskazać w uzasadnieniu do uchwały, czy spełniono wymogi ograniczenia dostępu do alkoholu i w jaki sposób. W Dzielnicy nie ma też monitoringu funduszu „korkowego”. I wszyscy w Radzie są szczęśliwi. Jak głosowano, widać na filmiku. Wynika z niego odmienny zapis głosowania. Nie było głosowania imiennego, mimo że Konwent oficjalnie zwrócił się do Rady z takim wnioskiem. Ponadto nie jasne jest sformułowanie nagłówka uchwały, który mówi o alkoholu przeznaczonym do sprzedaży zarówno poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. W dalszej części zaś mowa jest tylko o zwiększeniu limitu alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

Podczas tej samej XXXI sesji Rady Dzielnicy Wawer nie udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w os. Sadul. Stwierdzono tylko, że jest to sprawa prywatna mieszkańców, mimo że wawerskiemu samorządowi wiadomo o braku pozwolenia dla działania oczyszczalni z Biura Ochrony Środowiska.

Na zakończenie sesji poinformowano o uszczupleniu klubiku PO w Radzie Dzielnicy. Opuścił go bowiem radny Marcin Kurpios.

Głosowanie nad sprzedażą alkoholu:

 1. Baraniewski Leszek – głosował „za”
 2. Chodecka Hanna – głosowała „za”
 3. Debert Jerzy –„wstrzymał się”
 4. Domański Wiesław – nieobecny na głosowaniu
 5. Gąsiorowski Piotr-głosował „za”
 6. Gotowiec Mirosław-głosował „przeciw”
 7. Gójski Zdzisław –nieobecny na głosowaniu
 8. Grudziąż Michał-nieobecny na sesji
 9. Jurkiewicz Cezary –„wstrzymał się”
 10. Kacprowicz Sławomir -głosował „przeciw”
 11. Kaszuba Paweł – głosował „za”
 12. Krasnowolski Andrzej – wstrzymał się
 13. Kroszczyńska Helena – głosowała „za”
 14. Księżopolski Paweł- głosował „za”
 15. Kubik Łukasz – głosował „za”
 16. Kulesza Maciej– „wstrzymał się”
 17. Kurpios Marcin– „wstrzymał się”
 18. Sierakowska Grażyna –głosowała „za”
 19. Szczepański Norbert -nieobecny na sesji
 20. Waligóra Joanna-głosowała „za”
 21. Wilczyński Marek – głosował „za”
 22. Wojda Andrzej- głosował „za”
 23. Zalewski Włodzimierz-głosował „przeciw”
Zapis na sesji:ZA -12

PRZECIW -3

WSTRZYMAŁ SIĘ-4

NIE GŁOSOWAŁ-2

NIEOBECNY -2

Zapis na filmie:

ZA -11

PRZECIW -3

WSTRZYMAŁ SIĘ-5

NIE GŁOSOWAŁ-2

NIEOBECNY -2

 1. Godusławski Adam -Zastępca
 2. Koczorowska Jolanta– Burmistrz
 3. Zaboklicki -Przemysław Zastępca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *