Bliżej do uchwalenia MPZP Sadul?

Interpelacją z dnia 19 października 2016 roku wnioskowałem o jak najszybsze uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Sadul w części związanej tylko z osiedlem Sadul tj. po podziale pierwotnego projektu planu zagospodarowania na dwie części. Sprawa przekazana została do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

W odpowiedzi z dnia 21 listopada 2016 roku można się dowiedzieć, iż dopiero 10 listopada br. podpisana została z projektantami umowa na wyodrębnienie sadulskiej części w dokumentacji projektowej. Jak się dowiedziałem, zgodnie z umową projektanci maja na wykonanie tego zadania 2,5 miesiąca. Projekt ten zostanie następnie przedłożony do opinii Rady Dzielnicy Wawer, następnie do Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, by znaleźć się w końcu w porządku obrad Rady m.st. Warszawy. Niezobowiązująco usłyszałem od urzędników, że w temacie uchwalenia MPZP Sadul realny jest I kwartał 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *