Dyskusja z MPWiK o kanalizacji w osiedlu Sadul

W dniu 9.11.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie – Panem Piotrem Wojtunikiem oraz Panem Arkadiuszem Małeckim – Dyrektorem Pionu Rozwoju. Odnośnie osiedla Sadul zadałem tym Panom następujące pytania:

Czy MPWiK wyrazi zgodę, bądź czy już wyraziło zgodę na przyłączenie budowanego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mirtowej w osiedlu Sadul, biorąc pod uwagę nieuregulowany stan własnościowy przyłączonej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul oraz jej stan techniczny?

W odpowiedzi usłyszałem od Dyrektora Małeckiego, że przepisy kodeksu cywilnego mówią o tym, że z uwagi na fizyczne przyłączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul do sieci miejskiej,  spółka MPWiK eksploatuje przyłączoną sieć, co oznacza, że ją na bieżąco utrzymuje, a także m.in. wydaje warunki przyłączenia. Faktycznie Spółka MPWiK nie jest właścicielem tej sieci. Odnośnie stanu technicznego tej sieci to wykonany został jej monitoring, który wykazał, że po wykonaniu punktowych napraw możliwe jest przyłączanie nowych odbiorców. Niestety odnośnie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budowanego budynku wielorodzinnego  przy ul. Mirtowej Pan Dyrektor nie potrafił się odnieść.

Kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w ulicy Lucerny i czy to prawda, że wykonawca z którym podpisana została umowa nie chce ostatecznie tego zadania podjąć?

MPWiK czeka jeszcze na decyzje z Urzędu Dzielnicy Wawer odnośnie pozwolenia na wycinkę kilku drzew na drodze kanału kanalizacyjnego w ulicy Lucerny (decyzja taka wydawana jest przez Marszałka Województwa, a dzielnica jedynie przekazuj te decyzje dalej). Z drugiej strony usłyszałem, że zmianie uległ sposób realizacji kanalizacji w obrębie powstałych zatok autobusowych z metody wykopowej na metodę bezwykopową i trwa wycena tych dodatkowych zadań przez wybranego wykonawcę. Jak dla mnie te zatoki autobusowe w momencie ogłaszania przetargu, a także sporo wcześniej już tam były, ale może jest to jakaś metoda na to, aby wykonawca ruszył z pracami budowalnymi. Dyrektor Małecki stwierdził w każdym razie, że nie ma podstaw do negowania podjęcia zadania budowy kanalizacji przez wybranego wykonawcę, z którym podpisana została umowa.

Kiedy MPWiK zamierza rozpocząć realizację budowy kanalizacji w całym osiedlu Sadul?

MPWiK oświadczyło, że projektant tej kanalizacji powinien zostać wybrany w I połowie 2017 roku dla całości osiedla Sadul. Projektowanie obejmie całość osiedla, w tym zgłaszane przeze mnie, nieujęte w dotychczasowych planach inwestycyjnych MPWiK odcinki sieci, takie jak kanalizacja do posesji Mydlarska 17 do 17L czy kanalizacja do posesji Mirtowa 1S i 1D. Uważam, że niestety nie pozwoli to na jednoczesną budowę tej kanalizacji w 2017 roku. Czekamy w każdym razie z niecierpliwością.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *