Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie poinformowała pismem z dnia 26 października br., iż postanowieniem z dnia 19 października br. wszczęła śledztwo pod sygnaturą PR 5 Ds 1130.2016, w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych tj. z artykułu 231 § 1  Kodeksu Karnego:

Art. 231. § 1.Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Śledztwo to zostało wszczęte na podstawie mojego zawiadomienia z dnia 2 sierpnia 2016, o którym pisałem we wpisie:  Podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z zabudową wielorodzinną oraz we wpisie: Zabudowa wielorodzinna pośród domków nie przeszkadza tak bardzo?

Zwiadomienie o wszczęciu śledztwa z 26.10.2016r.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *