Przetarg na budowę Mydlarskiej do Zwoleńskiej ogłoszony

W dniu 31 października 2016 roku ogłoszono przetarg na budowę przedłużenia ulicy Mydlarskiej o długości ok. 940 metrów. Droga ta połączy istniejący odcinek ul. Mydlarskiej z ul. Zwoleńską. Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
– budowę jezdni o szerokości 5,0 – 7,0 m,
– budowę jednostronnego chodnika (obustronnego na niewielkim fragmencie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Mirtową) o szerokości 2,0 m (lokalnie od 1,8 do 2,5m),
– budowę zjazdów,
– budowę elementów odwodnienia (studni chłonnych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowo drenażowej),
– remont kanału Zagóździańskiego,
Ponadto planuje się przestawienie istniejących ogrodzeń i ich odtworzenie w granicy projektowanego pasa drogowego. Wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi. Przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury w postaci sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazociągowej.

Odcinek drogi objęty przetargiem ogłoszonym w dniu 31.10.2016

Zapraszam do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu:
dla odcinka od ulicy Mirtowej do ulicy 14KDL
dla odcinka od ulicy 14KDL do ulicy Zwoleńskiej
Z pełną dokumentację projektową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer z ogłoszeniem przetargu.

Oferty w przetargu można składać do 16 listopada br., a wymagany termin realizacji zamówienia to 30 listopad 2017 roku. Nie ma zatem wspólnego z MPWiK przetargu na roboty związane z budową kanalizacji i roboty związane z budową samej drogi, tak jak to było pierwotnie planowane. Dzielnica Wawer ogłosiła przetarg na swoją część tj. na budowę drogi, licząc na to, że przed rozpoczęciem robót budowlanych MPWiK upora się z budową kanalizacji, która ciągle jest jeszcze w fazie projektowania i ostatecznych uzgodnień. Oby tak się stało – nie wyobrażam sobie aby było inaczej (plusem jest tutaj to, że kanalizację projektuje ta sama firma, która zaprojektowała samą drogę)

Z ciekawostek dopiszę jeszcze tylko, że oprócz studni chłonnych, ulica na niektórych odcinkach będzie posiadała również kanalizację deszczową, która w przypadku sadulskiego odcinka odprowadzać będzie deszczówkę do Kanału Zagoździańskiego.

Ponadto, pomimo braku ochrony konserwatorskiej obszaru, na którym budowana będzie droga, „istnieje duże prawdopodobieństwo, że planowane roboty ziemne naruszą znajdujące się po powierzchnią gruntu nawarstwienia kulturowe – na tym terenie istniało intensywne osadnictwo już od okresu prehistorycznego„. Niezbędne będzie zatem przeprowadzenie badań archeologicznych.

Oby do następnej jesieni…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *