Kanalizacja w Lucerny do września 2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oglosiło przetarg na „Budowę kanalizacji ogólnospławnej DN 400mm w ul. Lucerny na odcinku od projektowanego kanału DN 500mm na skrzyżowaniu ul. Lucerny i ul. Mydlarskiej do ul. Mrówczej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości oraz sięgaczami w ulice boczne w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer”. Wykonawca zostanie wybrany w marcu br.

Dosyć odległa jest data realizacji tego zadania bowiem wybrany wykonawca będzie miał czas na ukończenie budowy do  20 września 2017 r. Związane jest to zapewne z koniecznością koordynacji tej budowy z budową tunelu w Międzylesiu, której zakończenie planowane jest na listopad 2016 roku.

Domyślam się, że budowa kanalizacji w ulicy Mrówczej może być zrealizowana na zasadzie zamówienia uzupełniającego dla wybranego wykonawcy, tak jak odbyło się to w przypadku budowy kanalizacji w ulicy Mydlarskiej.

Brakuje nam jeszcze tylko przetargów na budowę kanalizacji w poszczególnych uliczkach wewnątrz osiedla Sadul…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *