Uwagi do projektu MPZP Sadul rozpatrzone

W dniu 11 grudnia 2015 roku opublikowany został wreszcie wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul. W wykazie tym można zapoznać się z rozstrzygnięciami Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia poszególnych uwag.

Zapraszam do zapozniania się:

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *