Po posiedzeniu RO Sadul w dniu 05.03.2013

Zmuszeni aktualną treścią statutu osiedla Sadul i naciskami ze strony Urzędu Dzielnicy Wawer wybraliśmy Zarząd Osiedla Sadul w składzie:

Piotr Rybarczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Rafał Czerwonka – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Andrzej Komorowski – Sekretarz Zarządu Osiedla

Uchwały nr 8/2013 oraz 9/2013 znajdują się w sekcji Uchwały.

Powołany właśnie Zarząd podjął uchwałę w temacie wykupu gruntów i budowy południowego przedłużenia ul. Mydlarskiej od skrzyżowania przy posesji Mirtowa 3A do skrzyżowania z ul. Maksymiliana Roli.

Ponadto podjęliśmy negatywne stanowisko w sprawie proponowanych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które były przedmiotem projektu uchwały Rady m.st. Warszawy. Treść tego stanowiska dostępna jest w sekcji Stanowiska. Dzisiaj już wiadomo, że uchwała ta niestety została przegłosowana na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 07.03.2013. Czeka nas zatem ogromna podwyżka opłat za wywóz śmieci począwszy od 1 lipca br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *