Naprawa kanalizacji na ul. Gajowej. Czy MPWiK będzie naprawiać inne ewentualne awarie sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul?

Po interwencji Rady Osiedla Sadul i mieszkańców Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) podjęło naprawę kanalizacji na ul. Gajowej po awarii na początku sierpnia 2014 roku. Awaria miała miejsce w świetle drogi publicznej – patrz wpis: Awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Gajowej. Nikt nie chce pomóc mieszkańcom!, w tym samym miejscu, gdzie była awaria wodociągu w czerwcu 2013 roku – patrz wpis: Awaria wodociągu na ul. Gajowej w osiedlu Sadul. Zagrożona oczyszczalnia. MSM ZWAR odmówiła pomocy mieszkańcom w usunięciu awarii kanalizacji – patrz pismo MSM ZWAR z 10.07.2014. Władze dzielnicy również zwlekały z usunięciem tej awarii, twierdząc, że nie jest to miejska kanalizacja. Obszar podmytej i zarwanej nawierzchni powiększał się. Awaria kanalizacji miała miejscu już 22 czerwca 2014 roku, gdy w posesji przy ul. Gajowej wypłynęły ściek do i ze studzienki oraz kratek garażowych i piwnicznych. MPWiK udrożniło odpływ ze studzienki. Następnie zarwała się nawierzchnia nad kanalizacją prowadzącą do studzienki znajdującej się na drodze publicznej. Powstało podejrzenie o wycieku ścieków do gleby z powodu uszkodzonej kanalizacji. Awarię zgłoszono do Sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Urzędnicy Urzędu Dzielnicy Wawer poinformowali, że naprawiona być może jedynie nawierzchnia ulicy, co oczywiście nie zlikwidowałoby przyczyny awarii. Pogotowie kanalizacyjne MPWiK również odmówiło naprawy. Po dalszych interwencjach Rady Osiedla Sadul i mieszkańców MPWiK podjęło naprawę kanalizacji. Wydział Infrastruktury utrzymuje, że MPWiK podjęło naprawę w tzw. trybie awaryjnym. Cokolwiek to oznacza i jaka jest podstawa prawna takiego działania ze strony MPWiK, nasuwa się pytanie o zabezpieczeniu i zadbaniu o sieć kanalizacyjną w osiedlu Sadul. W niektórych miejscach sieć była naprawiana przez mieszkańców, ponieważ MSM ZWAR odmawiała naprawy tej sieci. Niemniej jednak Urząd Dzielnicy od dawana wskazuje, iż za infrastrukturę kanalizacyjną w osiedlu Sadul odpowiedzialna jest MSM ZWAR.

Czy MPWiK będzie naprawiać również inne awarie sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul, jeśli będą miały one miejsce w przyszłości? Czy władze dzielnicy Wawer przejmą w końcu oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną w osiedlu Sadul i przekażą je do eksploatacji MPWIK, zgodnie z propozycją dyrektora Pionu Rozwoju w MPWiK? Czy wyjaśniony zostanie problem własności sieci i oczyszczalni oraz odpowiedzialności za nie przez spółdzielnię MSM ZWAR, będącą inwestorem zastępczym? Odpowiedź na te pytania i wiele innych pomoże mieszkańcom osiedla Sadul na uregulowanie prawne i właściwe zadbanie o infrastrukturę kanalizacyjną w osiedlu. Jak dotąd władze miasta nie pomogły mieszkańcom, mimo wezwania rady i zarządu osiedla w tej sprawie. Naprawa obecnej awarii jest skutkiem interwencji mieszkańców i rady osiedla. Powstaje wreszcie pytanie: w czyim interesie jest utrzymywanie takiej sytuacji i niepewności co do ścieków, jeśli chodzi o relację: mieszkańcy a MSM ZWAR i władze dzielnicy oraz m.st. Warszawy? Dlaczego mieszkańcy mają ponosić konsekwencje z powodu odmowy wydania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni? Nakładane są przez Urząd Marszałkowski podwyższone o 500% (czyli 6-krotnie) opłaty za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia wodno-prawnego. Komu służy tak sytuacja? Na pewno nie mieszkańcom.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *