Awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Gajowej nadal nienaprawiona. Władze dzielnicy i miasta nie podejmują działań.

Zapadnięta nawierzchnia nad kanalizacją w ulicy Gajowej ma coraz większy rozmiar (patrz zdjęcie poniżej).

Ani Urząd Dzielnicy Wawer, ani MPWIK, ani MSM ZWAR, ani Urząd m.st. Warszawy, czy też inne powiadomione organy (w tym Straż Miejska) nie pomogły w rozwiązaniu problemu już drugi tydzień. Ścieki wypływają z uszkodzonej kanalizacji prawdopodobnie do gleby. Wydział Infrastruktury w Urzędzie Dzielnicy poinformował, że może tylko zasypać dziurę i naprawić nawierzchnię bez naprawienia kanalizacji. Mieszkańcy czterech posesji nie mogą liczyć na pomoc ze strony władz. Dyspozytor pogotowia kanalizacyjnego w MPWiK powiedział, że MPWiK nie naprawi uszkodzonej kanalizacji, bo nie jest to miejska sieć.

Oto w jakiej sytuacji zostawiają władze miasta mieszkańców ul. Gajowej, choć nie tylko ich. Podobne awarie mogą dotyczyć innych części w osiedlu Sadul, co w skrajnych przypadkach może wkrótce doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Niestety władze miasta i dzielnicy już drugi tydzień lekceważą ten problem i zagrożenie skażeniem terenu.

Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osiedla i jego mieszkańców. Straż Miejska, po wyjaśnieniach Urzędu Dzielnicy, uważa, że za usunięcie awarii odpowiedzialni są mieszkańcy lub wykonawca sieci kanalizacyjnej. Tę sytuację sprowokowała nie tylko MSM ZWAR, ale także bierność władzy w dzielnicy Wawer (burmistrza i radnych), która nie poodejmuje żadnych działań w tym zakresie (przejęcia kanalizacji i przekazania jej do eksploatacji przez MPWiK). Takie rozwiązanie widzi od dawna Rada Osiedla Sadul oraz od 2006 roku Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Przychyla się do tego również pion rozwoju w MPWiK. Niestety, nie współpracuje w tym względzie z mieszkańcami i właściwymi organami miasta obecny Zarząd Dzielnicy (burmistrz), ani Rada Dzielnicy Wawer, i to mimo ponawianych wezwań ze strony Rady Osiedla Sadul. Jak dotąd, żaden z 23 radnych w dzielnicy Wawer, bez względu na tzw. opcję partyjną (PIS, PO, W. Domański, Z. Gójski) nie zainteresował się tym problemem w osiedlu Sadul. Najwidoczniej nie tylko nie potrafią pomóc mieszkańcom, lecz wręcz nie wykazują woli do przyjścia z pomocą. Kto zasiada w zarządzie i radzie dzielnicy Wawer? Patrz, odpowiednio, tu: burmistrz i zastępcy (zarząd): oraz Rada Dzielnicy  Wawer (samorząd).

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *