Urząd Dzielnicy Wawer i MPWiK odpowiadają w sprawie jakości wody i budowy wodociągów w osiedlu

W związku z interpelacją Rady Osiedla Sadul z dnia 02.12.2013 w sprawie planów dotyczących poprawy jakości wody dostarczanej do budynków osiedla Sadul oraz pismem z dnia 03.02.2014 z prośbą o uzupełnienie tej interpelacji, Urząd Dzielnicy Wawer i MPWiK przesłały do Rady Osiedla Sadul pismo w tej sprawie z dnia 22.04.2014. Z pisma wynika, że tylko dwie niewielkie inwestycje planowane są na terenie naszego osiedla: krótki odcinek wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej i złączenie końcówek przewodów wodociągowych w ulicy Mydlarskiej. Czy to doprowadzi do poprawy jakości wody, którą pijemy w osiedlu Sadul? Śmiemy wątpić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *