Jak żyć w osiedlu Sadul czyli wyniki badania ankietowego

Z końcem roku 2013 zakończyliśmy zbieranie ankiet wśród mieszkańców osiedla Sadul. Ankiety zbieraliśmy przez internet a także w wersji papierowej roznosząc formularze do Państwa skrzynek pocztowych. Roznieśliśmy w ten sposób ok. 780 formularzy ankiet. W sumie zebraliśmy 44 ankiety, w tym przez internet 20 ankiet. Bardzo dziękujemy za ich wypełnienie.

Poniżej znajduje się analiza Państwa odpowiedzi na poszczególne pytania. Wiele osób wskazywało w odpowiedzi na jedno pytanie nawet kilkanaście odpowiedzi/sugestii. Wszystkie te odpowiedzi zostały oddzielnie policzone a następnie policzono ich udział w całości.

1. Jakie widzi Pani/Pan pozytywne aspekty związane z zamieszkiwaniem w osiedlu Sadul?

W odpowiedzi na to pytanie najczęściej odpowiadali Państwo, że w osiedlu Sadul jest cicho i spokojnie, że Sadul jest położony z dala od zgiełku i hałasu, że jednocześnie mamy blisko do terenów zielonych, a także mamy czyste powietrze (aż 29 osób wskazało tego rodzaju pozytywne aspekty zamieszkiwania w Sadulu). Oprócz tego pozytywne dla Państwa jest to, że Sadul jest położony w stosunkowo niedalekiej odległości od centrum Warszawy. Wiele osób wskazało na całkowity brak pozytywów lub nie mogło tych pozytywów po prostu znaleźć. Poniżej znajduje się lista wszystkich Państwa wskazań w odpowiedzi na to pytanie, nawet jeśli tylko jedna osoba o tym wspomniała.

cisza i spokój, bliskość terenów zielonych, dobre powietrze 42,03%
łatwy dojazd do centrum miasta 17,39%
trudno powiedzieć lub brak pozytywów 14,49%
dostęp do ścieżek rowerowych 5,80%
transport publiczny, 4,35%
miłe i pomocne sąsiedztwo 2,90%
mała gęstość zaludnienia, niska zabudowa 2,90%
dostęp do sklepów i usług 2,90%
utwardzone drogi 2,90%
pozostałe 2,90%
względne bezpieczeństwo 1,45%

 

2. Jakie widzi Pani/Pan problemy w związku z zamieszkiwaniem w osiedlu Sadul?

Zdecydowanie zauważają Państwo więcej problemów niż pozytywnych aspektów faktu zamieszkiwania w osiedlu Sadul. Poniżej znajduje się lista wszystkich wskazanych problemów. Na pierwszym miejscu kanalizacja. Wiele osób wskazywało ten problem z oburzeniem i wykrzyknikami. Znalazła się jedna osoba, która nie widzi problemów ale to chyba trzeba traktować jako wyjątek i ewenement. Poniżej pełna lista problemów – jest tego sporo…

brak kanalizacji (zarówno sanitarnej jak i deszczowej) 17,14%
mało infrastruktury w okolicy (sklepów, przychodni, przedszkoli, szkół, placów zabaw) 7,86%
brak chodników lub nierówne i połamane chodniki 7,14%
brak utwardzonych dróg (np.. Mydlarska), zapadnięte ulice 6,43%
problemy z transportem publicznym, złe połączenia 6,43%
duży ruch samochodowy, korki w okolicy, szybko jeżdżące samochody 5,00%
palenie śmieci w piecach, palenie węglem 5,00%
brak oświetlenia 4,29%
brak dbałości o zieleń (lasy, skwery, rowy melioracyjne) 4,29%
brak lub mała liczba koszy na śmieci ( w tym koszy na psie odchody), zaśmiecone ulice 3,57%
brak dobrego placu zabaw, boiska i przestrzeni publicznej (w tym zagrożenie likwidacją istniejącego placu zabaw) 3,57%
zła jakość wody pitnej 3,57%
brak bankomatu w okolicy, brak automatu biletowego 2,86%
brak odśnieżania ulic i chodników 2,86%
brak spowalniaczy na ulicach lub ich nieprawidłowe usytuowanie 2,14%
wysoka zabudowa, bałagan urbanistyczny, brak uchwalonego MPZP 2,14%
brak dojścia do Patriotów z osiedla Sadul 2,14%
brak sygnalizacji świetlnej na ul. Lucerny 1,43%
brak zaangażowania Urzędu Dzielnicy, nieprzyjazny urząd 1,43%
hałas z budynków usługowych 1,43%
brak ścieżek rowerowych 1,43%
brak przejścia dla pieszych Antenowa/Lucerny 0,71%
problemy z bezpieczeństwem, brak patroli policyjnych 0,71%
wyrzucanie odpadów komunalnych do publicznych śmietników 0,71%
pozbawianie tożsamości tj. traktowanie osiedla Sadul jako część osiedla Anin 0,71%
sklepy z alkoholem w okolicy 0,71%
brak widoczności na skrzyżowaniach 0,71%
duży poziom wód gruntowych 0,71%
niesprzątanie po swoich zwierzętach 0,71%
brak internetu szerokopasmowego 0,71%
dziki parking przy Paczkowskiej 0,71%
brak problemów 0,71%

 

3. Czym według Pani/Pana powinna zajmować się Rada Osiedla Sadul w pierwszej kolejności?

Kanalizacja ponownie na pierwszym miejscu. Dziękujemy w tym miejscu za docenienie dotychczasowych naszych działań gdyż kilka osób stwierdziło, iż obecna Rada Osiedla dobrze dba o interesy mieszkańców. Poniżej pełna lista problemów, którymi powinna według Państwa zajmować się Rada Osiedla, abstrahując zupełnie od tego czy możemy mieć wpływ na wszystkie te sprawy.

kanalizacją 16,09%
sprawami bieżącymi, informowaniem mieszkańców i reprezentacją mieszkańców 8,05%
obroną lub pielęgnacją terenów zielonych 6,90%
obecna Rada Osiedla dobrze dba o interesy mieszkańców 5,75%
jakością wody pitnej 5,75%
bezpieczeństwem w tym bezpieczeństwem ruchu drogowego 5,75%
jakością powietrza w tym uświadamianiem mieszkańców o szkodliwość palenia śmieci 5,75%
budową lub naprawą chodników 4,60%
usprawnieniem komunikacji transportem publicznym 4,60%
utwardzeniem dróg (m.in. Ul. Mydlarskiej) lub ich naprawą 4,60%
budową oświetlenia 4,60%
pozyskaniem infrastruktury usługowej i komunalnej (sklepy, przychodnia, szkoła) 3,45%
poprawą warunków życia, pomocą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców 3,45%
planem zagospodarowania przestrzennego i zakazem budowania budynków wielorodzinnych 3,45%
placem zabaw i boiskiem 2,30%
trudno powiedzieć 2,30%
zwiększeniem liczby koszy na śmieci w tym koszy na psie odchody 2,30%
integracją mieszkańców 1,15%
obroną tożsamości osiedla 1,15%
budową spowalniaczy na drogach 1,15%
przyśpieszeniem budowy tunelu w Międzylesiu 1,15%
budową ścieżek rowerowych 1,15%
współpracą ze Strażą Miejską (kontrola parkowania samochodów, kontrolą zarośniętych chodników) 1,15%
zakazem bicia dzwonów kościelnych 1,15%
odśnieżaniem 1,15%
wysokimi opłatami za wywóz śmieci 1,15%

 

4. Jaką formę komunikacji od Rady Osiedla Sadul Pani/Pan preferuje?

Rozkład odpowiedzi na to pytanie sugeruje, że należy informować mieszkańców wielotorowo – zarówno poprzez stronę www, jak i poprzez e-mail czy gazetkę lub ulotkę dostarczaną do skrzynek pocztowych. Wiele osób wskazywało właśnie jednocześnie kilka kanałów komunikacji np. zarówno stronę www jak i ulotkę/gazetkę do skrzynki pocztowej. W kategorii inne pojawiały się spotkania i facebook.

ulotka / gazetka do skrzynki pocztowej 39,39%
strona www 31,82%
e-mail 22,73%
inne 6,06%

Nie rozpisujemy się więcej na temat wyników ankiety, przy tylu problemach wracamy szybko do pracy….

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *