Rozpoczęcie procedury budowy kanalizacji w ulicy Mydlarskiej

Z zadowoleniem informujemy Państwa, iż wszczęte zostało postępowanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Mydlarskiej zgodnie z Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 20 grudnia 2013 roku. To kolejny krok przybliżający osiedle Sadul do rozwiązań współczesnego świata związanych z odprowadzaniem ścieków komunalnych zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki MPWIK S.A. w piśmie do RO Sadul z dnia 26 września 2013 roku.

Jednocześnie zwróciliśmy się z wnioskiem do MPWIK S.A. z dnia 07 stycznia 2014 roku o realizację dodatkowych 50 metrów sieci kanalizacyjnej na dalszym przedłużeniu ulicy Mydlarskiej tj. do ulic Edmunda Jankowskiego i Sumaków. Taka inwestycja byłaby uzasadniona ekonomicznie bowiem realizacja krótkiego odcinka sieci pozwoliłaby na podłączenie ponad 32 nowych odbiorców sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *