Pismo z ZGN-u w sprawie placu zabaw

Rada Osiedla Sadul zaniepokojona faktem braku terenu zieleni urządzonej na którym mógłby funkcjonować plac zabaw w projekcie MPZP Sadul zwróciła się pismem z dnia 24.09.2013 do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o informacje na temat stanu spraw związanych z placem zabaw. Dostaliśmy na to pismo odpowiedź datowaną na 08.10.2013.  Wynika z niego między innymi to, że dzielnica Wawer ma zamiar złożyć uwagę do MPZP Sadul polegającą na zmianie przeznaczeniu terenu gdzie obecnie mieści się plac zabaw tj. przy ulicy Gajowej na teren zieleni urządzonej (ZP). Tylko co w przypadku gdy dzielnica przegra w sądach walkę o ten teren? Przyszły właściciel będzie tam mógł wtedy urządzić tylko park lub plac zabaw dla mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *