Projektowany plan MPZP obszaru Sadul grozi wycinką lasu

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sadul istotnie zmniejszono obszar lasu ciągnącego się od ulicy Mrówczej w stosunku do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wycinek tego Studium pokazany jest na poniższym obrazku, gdzie ewidentnie widać, iż las ciągnie się aż do istniejącego obecnie osiedla przy ulicach Jankowskiego i Sumaków. Podstawową sprawą przy projektowaniu planu jest jego zgodność ze wspomnianym Studium UiKZP m.st. Warszawy.

Aktualny projekt planu grozi wycinką lasu o obszarze ok. 1,2 ha.Na tym terenie znajduje się ok 500-600 drzew w tym drzewa o starszych klasach wiekowych. Teren ten służy również jako miejsce spacerów mieszkańców oraz miejsce bytowania zwierzyny leśnej m.in. saren, dzików, zajęcy, kun, lisów, wiewiórek, jeży oraz ptaków. Przykład na poniższych zdjęciach:

 

 

Co ciekawe, nie dość, że działki 21/1, 21/2 z obszaru 3-11-41 na których rośnie las zostały oznaczone jako obszar pod zabudowę mieszkaniową to jeszcze „przycięto” działkę 21/3 ciągnącą się od połowy tego lasu tak aby całość była bardziej atrakcyjna dla deweloperów!

Rada Osiedla Sadul na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16.10.2013 podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia uwagi związanej z nieuzasadnionym zmniejszeniem powierzchni lasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *