Budowa wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej/Paczkowskiej

W związku z interwencją Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie złączenia sieci wodociągowej, w tym na odcinku w ul. Kwidzyńskiej do ul. Paczkowskiej, Zarząd Dzielnicy Wawer zwrócił się z wnioskiem do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy o wpisanie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) budowy ww. odcinka wodociągu (patrz: pismo Zarządu Dzielnicy). Realizacja tej inwestycji pozwoli na zachowanie pierścieniowego układu przewodu wodociągowego, a tym samym na poprawę jakości wody w tym rejonie osiedla Sadul.

Według informacji z MPWiK na terenie osiedla Sadul jest 21 punktów niezłączonych w systemie sieci wodociągowej, co jest przyczyną złej jakości wody. W miejscach tych woda musi być płukana. Wpisanie ww. inwestycji do WPI jest istotnym krokiem na rzecz uregulowania sieci wodociągowej w osiedlu Sadul i poprawy jakości wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *