Pytamy jeszcze raz o kontenery

Do: Pani Magdalena Rokicka, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer

Dot.: kontenerów na odpady

Szanowna Pani!

W lutym br. Rada Osiedla Sadul zwracała się do Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer z prośbą o ustawienie kontenerów wielkogabarytowych w marcu 2013.

Pismem  UD-XIII –WOŚ.7021..2013.TGU otrzymaliśmy odpowiedź, której część przytaczam: „…Wydział Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391.t.j) właściciel nieruchomości ma  obowiązek  opłacić wywóz odpadów  powstałych na jej terenie.

Postawienie ogólnodostępnych kontenerów na  odpady, które powinny zostać wywiezione na koszt właściciela nieruchomości byłoby naruszeniem nie tylko ww. ustawy ale również ustawy o finansach publicznych”.

Zgodnie z informacją (w załączeniu) zamieszczoną na stronie internetowej Osiedla Las w końcu kwietnia br. zostały tam wystawione kontenery wielkogabarytowe, ustawione przez dzielnicę Wawer na prośbę tamtejszej Rady i w celu sprzątania terenu, zapewne przy współpracy z ZGN.

Rada Osiedla Sadul prosi w związku z powyższym o odpowiedź na piśmie, w jaki sposób potrzeby mieszkańców Osiedla Sadul różnią się od potrzeb mieszkańców Osiedla Las. Zamieścimy tę odpowiedź do wiadomości publicznej na naszej stronie internetowej.

Czy ustawienie kontenerów w Osiedlu Las nie narusza przypadkiem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391.t.j.) i o finansach publicznych?

Rada Osiedla Sadul zwraca się z ponowną prośbą o ustawienie kontenerów wielkogabarytowych na terenie Sadula:

1. na działce należącej do m.st. Warszawy u zbiegu ul. Mydlarskiej i Mirtowej

2. na terenie dzielnicowym przy ul. Piechurów

w celu sprzątnięcia przez dzielnicę Wawer terenów publicznych.

Być może stanie się to możliwe pod koniec maja br. po spotkaniu mieszkańców z P. Burmistrz Koczorowską i przed wejściem w życie nowej ustawy o zagospodarowaniu odpadów (czyli 1 lipca br.).

Z poważaniem

Edyta Kostrzewa

Sekretarz Rady Osiedla Sadul

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *