Archiwum dla tagu: BGN

Biuro Gospodarki Nieruchomościami odpowiada na interpelację RO Sadul w sprawie MSM ZWAR

W związku z interpelacją 9/2014 Biuro Gospodarki Nieruchomościami skierowało sprawę do Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Wawer o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem, odnośnie do zawarcia umowy dzierżawy czasowej i zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu przez MSM ZWAR. Zapraszamy …

Biuro Gospodarki Nieruchomościami idzie do sądu przeciwko Spółdzielni ZWAR w sprawie działki pod oczyszczalnią

Biuro Gospodarki Nieruchomościami (BGN) informuje Zarząd Osiedla Sadul w sprawie działki, na której znajduje się oczyszczalnia w osiedlu Sadul. Spółdzielnia MSM ZWAR nie chce zawrzeć umowy na dzierżawę gruntu. BGN kieruje sprawę do sądu. Zapraszamy do zapoznania się z pismem