Archiwum dla tagu: Aleksandrów

Wawer jest brudny, zaniedbany, nie ma żadnej koncepcji rozwoju

Podsumowanie działalności wawerskiego samorządu na półmetku kadencji. Rozmowa z wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Wiesławem Domańskim.[fragmenty]

Jak ocenia Pan działalność Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wawer na półmetku jego kadencji? Co uważa Pan za sukces, a co za porażkę?

Trudno ustosunkować …

Po posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli

W czasie kolejnego posiedzenia w dniu 28.02.2013 Konwent Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zajął się Statutem Osiedli. Zaproponowano zmiany do Statutu, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer 4.03.2013. Główna zmiana dotyczy zapisu o …