Nowa nazwa dla częściowo sadulskiej ulicy

Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia br. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy „ul. Międzyosiedlowa” dotychczas nienazwanej ulicy, częściowo zlokalizowanej w osiedlu Sadul (chociaż tę lokalizację w Sadulu to trzeba liczyć w metrach). Nowa nazwa została nadana na wniosek Stowarzyszenia Razem dla Wawra.

Uzasadnieniem dla takiej nazwy jest to, że nazywana droga jest zlokalizowana dokładnie na granicy administracyjnej trzech wawerskich osiedli tj. osiedla Sadul, osiedla Zerzeń i osiedla Międzylesie. Ponadto w tej okolicy znajduje się wciąż wiele nienazwanych ulic, co utrudnia dotarcie do posesji zlokalizowanych w tym rejonie.

Ulica Międzyosiedlowa

Wcześniej próbowałem wykorzystać nazwę „ul. Anińska” dla tej samej drogi, ale nazwa ta nie spodobała się Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy i Zespołowi Nazewnictwa Miejskiego. Argumentacją było tutaj to, że ulica Anińska nie znajdowałaby się w osiedlu Anin, ani też nie prowadziłaby bezpośrednio do tego osiedla. Liczę na to, że nazwę ul. Anińska będzie można jeszcze wykorzystać w innym miejscu na terenie dzielnicy Wawer.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *