Gajowa i Mirtowa do odwodnienia

W dalszym ciągu mamy w osiedlu Sadul miejsca, dla których trzeba zrealizować kompleksowe odwodnienie.

Jednym z takich miejsc jest ulica Gajowa w rejonie posesji nr 8 i 10. Każdorazowo po opadach deszczu oraz w czasie roztopów śniegu tworzą się tu duże rozlewiska wody. Istniejąca w tym miejscu pojedyncza studnia chłonna nie jest wystarczająca, aby odprowadzić wodę z tego rejonu, nawet w dłuższym okresie.

Kałuża w ul. Gajowej

W odpowiedzi na interpelację w tej sprawie zapewniono mnie, że w bieżącym roku zostanie zlecona konserwacja oraz ewentualna rozbudowa istniejącego systemu odwadniającego w tym miejscu.

Jeszcze bardziej zalewanym rejonem jest ulica Mirtowa u jej zbiegu z ulica Mydlarską.  W tym miejscu jest o tyle trudniej, że często ogromna kałuża uniemożliwiająca w ogóle przejście pieszym w tym miejscu. Najbardziej dernerwujące jest to, że kałuża ta powstaje bezpośrednio przy zakończonej niedawno inwestycji drogowej w postaci budowy przedłużenia ul. Mydlarskiej.

Kałuża w ul. Mirtowej

 W tym przypadku jeszcze w zeszłym roku miałem zapewnienie, że poprawa odwodnienia w rejonie tego skrzyżowania będzie wykonana ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, ale póki co nic się tutaj nie zadziało.

W najbliższym czasie będę dodatkowo się w tych sprawach przypominał. Odwodnienie ul. Lucerny powinno być załatwione poprzez dodatkowe wpusty z budowanej kanalizacij sanitarnej.

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *