Najgorsza miejska droga w osiedlu

Ulica Mydlarska, odchodząca od głównej nitki Mydlarskiej pomiędzy Mydlarską 15a i Mydlarską 17 jest obecnie najgorszą drogą w naszym osiedlu. Najgorszą w tym sensie, że najbardziej zaniedbaną.  Podobnie w naszym osiedlu wygląda jedynie odcinek Mydlarskiej na południe od Mirtowej, ale tutaj wkrótce powinna na dobre rozpocząć się budowa drogi. Znamienne jest to, że najbardziej zaniedbany odcinek drogi przy Mydlarskiej 17 jest własnością miasta (działka 68/1 z obrębu 3-11-32).

Mamy tutaj do czynienia nie tylko z dziurami i wertepami – na sporym odcinku droga jest po prostu zapadnięta na całej szerokości drogi. W związku z tym w przypadku opadów deszczu tworzy się tu kałuża rozciągająca się tak szeroko, że całkowicie uniemożliwia przejście suchą nogą.

Kałuża na miejskiej drodze przy Mydlarskiej 17

Kałuża na miejskiej drodze przy Mydlarskiej 17

Urzędnicy powinni w związku z tym nie tylko pilnie naprawić miejski odcinek tej drogi, ale także znaleźć finansowanie dla wykupienia jej całego odcinka, który łącząc się z jednej strony z główną nitką ulicy ulicy Mydlarskiej, z drugiej strony będzie kiedyś łączył się z drogą przewidzianą w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul tj. przedłużeniem ulicy Węglarskiej wzdłuż Kanału Zagoździańskiego.

Złożyłem odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *