Prokuratura umarza postępowanie w sprawie zabudowy wielorodzinnej

Otrzymałem zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe w Warszawie o wydaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych przy wydawaniu decyzji dotyczących zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Sadul, prowadzonego na podstawie mojego zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 2 sierpnia 2016 roku (pisałem o tym we wpisie Podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z zabudową wielorodzinną oraz we wpisie Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników).

Przyznam się Państwu szczerze,  że spodziewałem się bardziej profesjonalnego podejścia organu przewidzianego do stania na straży praworządności. Uzasadnienie postanowienia o umorzenia śledztwa sprowadza się do przedstawienia sprawozdania z podjętych czynności i ustaleń, iż decyzje zostały wydane przez:
– właściwy miejscowo i rzeczowo organ,
– w oparciu o prawidłowo określoną podstawę prawną, oraz że
– zostały podpisane przez urzędników, posiadających w tym zakresie stosowne upoważnienia.,
Nijak się to ma do okoliczności wskazanych w moim zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, stanowiącego impuls do wszczęcia umorzonego postępowania.

W związku z powyższym złożyłem w dniu 28 kwietnia 2017 roku zażalenie na postanowienie z dnia 28 marca 2017 roku o umorzeniu śledztwa.

 

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *