Pozorowane działania kontrolne w sprawie zabudowy wielorodzinnej

Sprawa zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Sadul budzi bardzo duży sprzeciw społeczny. Powstanie bloków w tym miejscu to oczywista degradacja tego spokojnego dotychczas zakątka dzielnicy Wawer. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę aktualny Zarząd Dzielnicy Wawer. Czy członkowie Zarządu pomogli w jakiś sposób mieszkańcom osiedla Sadul w tej sprawie, po tym, jak mieszkańcy gremialnie informowali, że nie życzą sobie upychania na siłę zabudowy wielorodzinnej pośród domów jednorodzinnych?

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mirtowej – widok od strony lasu, 3.12.2016

Na sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 19 października 2016 roku dowiedzieliśmy się, iż Zarząd Dzielnicy Wawer poprosił o wewnętrzną kontrolę postępowań administracyjnych związanych z wydaniem pozwoleń na zabudowę wielorodzinną w osiedlu Sadul. Byłem bardzo ciekawy jakie będą wyniki takiej kontroli biorąc pod uwagę fakt, iż zgłosiłem zawiadomienie z dnia 2 sierpnia 2016 roku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w ramach tych postępowań. Na tej samej sesji Burmistrz Łukasz Jeziorski poinformował zresztą również, iż podobne zawiadomienie do prokuratury złożone zostało również przez Zarząd Dzielnicy Wawer.
O zaprezentowanie wyników wewnętrznej kontroli w sprawie zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Sadul oraz o przedstawienie kopii tego zawiadomienia Zarządu Dzielnicy Wawer do prokuratury poprosiłem w interpelacji z dnia 16 listopada 2016 roku.
W odpowiedzi z dnia 7 grudnia 2016 roku na tę interpelację można się dowiedzieć, iż wewnętrzna kontrola tak naprawdę nic nie kontrolowała (sic!), a zawiadomienie Zarządu do prokuratury okazało się być „starym” zawiadomieniem z czerwca 2015 roku i dotyczyło jedynie inwestycji przy Mieleckiej.

Owszem, Zarząd skierował jeszcze pismo z dnia 25 października 2016 roku do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), aby ten skontrolował działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale w odpowiedzi z dnia 30 listopada 2016 roku okazało się, że nie ma podstaw do wszczynania kontroli przez GUNB, bo w piśmie zawiadamiającym nie wspomiano o żadnych przesłankach z tym związanych. W odpowiedzi do burmistrza napisano między innymi: „Nie wskazał Pan jakiejkolwiek nieprawidłowości związanej z prowadzona budową. Z Pana pisma nie wynika również, aby ustalenia, poczynione podczas kontroli przeprowadzonej w PINB dla m.st. Warszawy, budziły wątpliwości.” Wytknięto również Zarządowi, że organem nadzorczym nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, a nie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Te pojedyńcze działania kontrolne Zarządu nazwałbym działaniami pozorowanymi. Kontrola, która nic nie kontrolowała, zawiadomienie do prokuratury, które zostało już dawno zakończone (choć jeszcze nieprawomocnie), nietrafione zawiadomienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego…

Jedyną możliwością rzetelnego sprawdzenia zgodności z prawem przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wawer postępowań administracyjnych związanych z zabudową wielorodzinną w osiedlu Sadul pozostaje jeszcze śledztwo Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Południe, wszczęte na podstawie mojego zawiadomienia z 2 sierpnia 2016 roku. Czy coś z tego wyniknie też nie wiadomo.

Wyglada na to, że osiedle Sadul nigdy już nie będzie takie samo jak kiedyś…

PS. Z ciekawostek dodam jeszcze tylko informację o tym, iż obecny Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer, Pani Alina Celińska, zakończy swoją pracę w wawerskim ratuszu za porozumieniem stron z dniem 25 stycznia 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *