Podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z zabudową wielorodzinną

Zawiadomieniem z dnia 2 sierpnia 2016 roku poinformowałem Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o znamionach stypizowanych w art. 231 § 1 k.k., polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego przy wydaniu niektórych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniach na budowę na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer. Zawnioskowałem o wszczęcie postępowania karnego celem wyjaśnienia podniesionych w zawiadomieniu podejrzeń co do popełnienia w/w czynu zabronionego.

Sprawa dotyczy jednej z przesłanek stanowiących podstawę pozytywnego rozpatrzenia wniosków o wydanie stosownych decyzji, którą była możliwość przyłączenia planowanych inwestycji do istniejącej sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków, które to nie stanowią własności MSM ZWAR i nie mają uregulowanego stanu prawnego.

Zawiadomienie mogą poprzeć osoby będące właścicielami nieruchomości, których dotyczą przedmiotowe decyzje. Takim osobom może zostać nadany status pokrzywdzonych w sprawie. Poparcie zawiadomienia mogłoby wyglądać w ten sposób, że osoby zainteresowane złożyłyby w prokuraturze pismo o treści „Jako pokrzywdzony w sprawie wywołanej zawiadomieniem Pana Rafała Czerwonki z dnia 2 sierpnia 2016 roku wnoszę o informowanie mnie o czynnościach śledztwa„. Do takiego pisma należałoby dołączyć wydruk z Księgi Wieczystej.

Prokuratura ma 6 tygodni na ustosunkowanie się do zawiadomienia (30 dni postępowania sprawdzającego i 2 tygodnie na obieg korespondencji).

 

 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *