Dokończmy budowę wiaty przystankowej na stacji Warszawa – Anin

To najlepszy moment na dokończenie budowy wiaty przystankowej na stacji kolejowej Warszawa – Anin, która to rozpoczęła się blisko 80 lat temu i została przerwana przez II wojnę światową. Dlaczego najlepszy? Bowiem już za moment PKP PLK S.A.  zamierza wydać ogromne pieniądze na modernizację linii kolejowej przechodzącej przez dzielnicę Wawer. Wiata przystankowa w Aninie stanowiłaby promil wydatków z tym związanych.

Przystanek osobowy Warszawa – Anin jako jeden z niewielu przystanków na linii kolejowej nr 7 nie posiada dużej wiaty przystankowej, która byłaby schronieniem dla pasażerów w czasie złych warunków atmosferycznych. Na przystanku tym istnieje jedynie niewielka wiata metalowa, znacznie oddalona od wejścia na peron przez co korzystanie z niej jest bardzo utrudnione. Za schronienienie przed opadami atmosferycznymi służy pasażerom najczęściej niewielki daszek tymczasowego budynku kasy biletowej znajdującego się przy wejściu na peron (budynek ten jest przeznaczony zresztą do rozbiórki).

Wskutek powstawania nowej zabudowy mieszkaniowej w bezpośredniej okolicy z roku na rok coraz większa liczba pasażerów korzysta z przedmiotowego przystanku i zatrzymujących się tu składów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Liczba osób korzystających z tego przystanku będzie się zwiększać w najbliższych latach również dzięki jego dobremu skomunikowaniu.

Budowa wiaty przystankowej na stacji Warszawa – Anin planowana była już bezpośrednio po uruchomieniu tej stacji w 1938 roku. Wykonano w tym celu fundamentowanie wraz ze zbrojeniem filarów niezrealizowanej wskutek wybuchu wojny wiaty.

Realizacja wiaty przystankowej w chwili obecnej byłaby idealnym przykładem kontynuacji przedwojennych tradycji rozwoju linii kolejowych. Oprócz poprawy komfortu pasażerów realizacja takiej inwestycji przyczyniłaby się również do podniesienia prestiżu dzielnicy Wawer, w tym bezpośredniej okolicy tj. osiedli Anin, Sadul i Wawer, a także budowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa pod marką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nie ma zatem na co czekać. Piszmy w tej sprawie do PKP PLK S.A.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *