Nielegalne składowisko odpadów na rogu Mydlarskiej i Murarskiej

Bardzo mocno zdziwili się mieszkańcy ulicy Mydlarskiej i Murarskiej kiedy pewnej nocy kilkanaście dni temu rozpoczęło się nawożenie ziemi i gruzu na niezabudowaną działkę na rogu Mydlarskiej i Murarskiej. Nie wiedzieć czemu właśnie w nocy firma budująca kanalizację w ulicy Lucerny ciężarówkami przywozi ogromne ilości odpadów – ziemi, gruzu i np. kawałków asfaltu. Jest tego bardzo dużo – zgromadzone odpady pokrywają już ponad 70% dużej działki i w niektórych miejscach tworzą już nasypy o wysokości ponad 6-ciu metrów.

Bezpośredni sąsiedzi przedmiotowej działki nie zostali poinformowani o zamiarze składowania odpadów w tym miejscu, a gromadzenie tych odpadów zakłóca ciszę nocną. Składowane odpady nie zostały przebadane pod względem zagrożenia epidemiologicznego, a działka, na której odpady są gromadzone nie jest nawet ogrodzona. W każdej chwili mogą tam bawić się dzieci i młodzież, a przy tak wysokich nasypach o tragedię zapewne nie byłoby trudno. Nawożeniu odpadów towarzyszy duże zapylenie, a same odpady mogą powodować osadzanie się gruntu i zagrażać przez to okolicznym budynkom.

Przedstawiciel firmy prowadzącej prace przy budowie kanalizacji w ulicy Lucerny (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) nie był w stanie wyjaśnić mieszkańcom w czasie rozmów, na jakiej podstawie gromadzi odpady w tym miejscu. Według ich relacji firma ta przyznała się nawet do tego, że gromadzi te odpady nielegalnie i nawet bez jakiegokolwiek porozumienia z właścicielem działki (z własnością zresztą też jest jakiś problem bowiem do działki przyznają się podobno inne osoby niż tylko te wymienione w księdze wieczystej). Kilka dni temu pojawiła się jednak tablica informacyjna na przedmiotowej działce z informacją, iż odpady są gromadzone za zgodą właściciela, a samo składowisko stanowi do grudnia 2015 roku „miejsce czasowego składowania gruntów”.  Niestety sama zgoda właściciela działki, jeśli taką posiada wykonawca budowy kanalizacji, nie wystarczy do zorganizowania składowiska odpadów.

W interpelacji nr 60(65)/2015 z 13.07.2015 poprosiłem o  o jak najszybsze uprzątnięcie ww. terenu z uwagi na to, iż przedmiotowa działka nie stanowi miejsca przeznaczonego na składowanie odpadów.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *