Paczkowska ciągle czeka na utwardzenie. Potrzebny MPZP Sadul.

Jedną z ulic, która wymaga utwardzenia jest ulica Paczkowska na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej. Wszyscy wiemy jak ta ulica wygląda w chwili obecnej. To są doły, zarośla oraz krzewy i drzewa utrudniające przejazd tą ulicą. W okresie zimowym mieszkańcy mają utrudniony wyjazd ze swoich posesji z powodu zasp śnieżnych. Często tworzą się tu również olbrzymie kałuże. W okresie suchym po każdorazowym przejechaniu samochodu w powietrzu unoszą się kłęby kurzu. Od strony ulicy Mrówczej powstał dziki parking samochodowy, przez co niszczone są istniejące tam pasy zieleni. Dodatkową udręką mieszkańców tego odcinka ul. Paczkowskiej jest zlokalizowanie w jej osi punktu odbioru odpadów zielonych, przez co miejsce to stało się całorocznym, niekontrolowanym wysypiskiem śmieci (miejmy nadzieję, że ten problem został już wyeliminowany).

Nieutwardzony odcinek ulicy Paczkowskiej nie jest na dzień dzisiejszy wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042, mimo iż decyzja o budowie tej ulicy zapadła wiele lat temu. Już w 1998 roku wydano Decyzję nr 225/90 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni ul. Paczkowskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Pomiechowskiej. W 2004 roku wszczęto postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poinformowano o tym mieszkańców, a w 2005 roku wydano Decyzję nr 586/05 o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji jako inwestycji celu publicznego. Niestety mimo uzgodnienia tej inwestycji i opracowania dokumentacji projektowej ulica Paczkowska do dnia dzisiejszego nie została wybudowana.

Pisałem o tym wszystkim w mojej interpelacji nr 30(35)/2015 z 31 marca 2015 roku.

W odpowiedzi z dnia 25 maja 2015 roku na powyższą interpelację można przeczytać, iż budowa ulica Paczkowskiej czeka na… uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Urzędnicy tłumaczą to tym, iż mieszkańcy kilkukrotnie przerywali przygotowanie tej inwestycji protestami związanymi z brakiem akceptacji przebiegu ulicy Paczkowskiej. Nie znam powodów tych protestów, ale jak widać ich skutkiem jest takie stanowisko urzędników, które wymaga uchwalenia MPZP obszaru Sadul. W odpowiedzi na interpelację mowa jest też o tym, iż część uwag do wyłożonego w 2013 roku MPZP Sadul dotyczyła również ulicy Paczkowskiej (niestety do dnia dzisiejszego nie mamy możliwości zapoznania się z tymi uwagami). Jak pisze Pan Andrzej Kobus, Naczelnik Wydziału Inwestycji „po jego uchwaleniu [MPZP Sadul – RC], a więc po uzyskaniu aprobaty mieszkańców dla planowanego układu komunikacyjnego można wprowadzić zadanie o nazwie budowa ulicy Paczkowskiej na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej do załącznika budżetowego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy„.

Pozostaje ciągłe przypominanie urzędnikom o tym, iż ulica Paczkowska wymaga jak najszybszego utwardzenia i jednocześnie oczekiwanie na, miejmy nadzieję rychłe, uchwalenie MPZP Sadul. W tym kontekście w odpowiedzi na interpelację można przeczytać, iż kolejne wyłożenie projektu MPZP Sadul planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *